Hart

162 Expert Conversations

  162 Expert Conversations
  Clinical case. Examine urine sediment under microscope. Important diagnostic test. 19
  $0
  Patient’s story. Heart failure and exercise. 18
  $0
  Salt intake in hypertension and heart failure. Reduce salt? Increase potassium? 16
  $0
  Future for diuretics in hypertension and heart failure. 15
  $0
  Hypertension and diuretics. Kidney disease and hypertension. 9
  $0
  Classic or ‘new’ thiazide diuretics for hypertension? How to choose? 7
  $0
  How to select correct diuretic for correct patient with hypertension? 6
  $0
  Hypertension and diuretics, ACE inhibitors, ARBs, and calcium channel blockers. 5
  $0
  Use of diuretics in hypertension and heart failure. Overview. 4
  $0
  Aldosterone and hypertension. Screen for high aldosterone in hypertension! 3
  $0
  Patients spend 2 years and $150K to get the right diagnosis after feeling short of breath.
  $0
  Why hypertension is still a problem? Stories of two patients. Good and Bad outcomes.
  $0
  Succes en falen van hypertensiebehandeling. Topcardioloog bespreekt twee klinische casussen.
  $0
  Controverses bij hypertensietherapie. Hoe kiest u de beste behandeling voor hoge bloeddruk? 8
  $0
  Hypertensie behandeling. 'Nieuwe' versus 'oude' medicijnen: hoe kies je de beste therapie? 7
  $0
  Hoe de bloeddruk op de beste manier meten? Kantoor versus thuis versus 24-uurs monitor. 6
  $0
  Hypertensietherapie bij hoogbejaarden: Orthostatische hypotensie moet worden vermeden! 5
  $0
  Behandeldoelen voor hypertensie: elke millimeter bloeddruk telt! 4
  $0
  Hypertensie, diabetes, obesitas: wat zijn de doelen van de bloeddrukbehandeling? 3
  $0
  Hypertensie bij diabetes en bij metabool syndroom. Beste behandelingsopties. 2
  $0
  Waarom is hypertensie nog steeds een probleem? Belangrijkste problemen met hoge bloeddruktherapie. 1
  $0
  Pulmonale arteriële hypertensietherapie. Disfunctie van mitochondriën bij longziekten. Klinisch geval. 11
  $0
  Stamcellen, hartfalen, pulmonale arteriële hypertensie. Hoe onderzoek patiënten helpt. 10
  $0
  Hoe de longen gezond te houden? Advies van een toonaangevende longziekte-expert. 9
  $0
  Pulmonale arteriële hypertensietherapie met anticoagulantia is achterhaald. 4
  $0
  Behandeling van pulmonale arteriële hypertensie met Viagra en Cialis. Sildenafil, tadalafil, riociguat. 3
  $0
  Behandelingsopties voor pulmonale arteriële hypertensie worden beter. 2
  $0
  TAVR (TAVI) of openhartoperatie? Wat zijn risico's van TAVI? MDT moet beslissen. 4
  $0
  Transkatheter-aortaklepimplantatie (vervanging) uitgelegd. TAVI of TAV. 2
  $0
  Breuk van een hersenaneurysma bij een 45-jarige man. Klinisch geval. 11
  $0
  De wijsheid van hartchirurgen: Menselijke aanraking is het belangrijkst voor genezing. 12
  $0
  Tricuspidalisklep ziekte therapie. Hoe patiënten selecteren? MitraClip, Pascal, Cardioband. 8
  $0
  Oudere patiënten met mitralisinsufficiëntie. Hoe de beste behandeling selecteren? 6
  $0
  Transkatheter mitralisklep reparatie. MitraClip-methode. 5
  $0
  Behandelingsopties voor mitralisklepregurgitatie. Reparatie versus klepvervanging? 4
  $0
  Recently viewed Expert Conversations