Algemene cardiologie

70 Expert Conversations

  70 Expert Conversations
  Why hypertension is still a problem? Stories of two patients. Good and Bad outcomes.
  $0
  Waarom is hypertensie nog steeds een probleem? Belangrijkste problemen met hoge bloeddruktherapie. 1
  $0
  Succes en falen van hypertensiebehandeling. Topcardioloog bespreekt twee klinische casussen.
  $0
  Controverses bij hypertensietherapie. Hoe kiest u de beste behandeling voor hoge bloeddruk? 8
  $0
  Hypertensie behandeling. 'Nieuwe' versus 'oude' medicijnen: hoe kies je de beste therapie? 7
  $0
  Hoe de bloeddruk op de beste manier meten? Kantoor versus thuis versus 24-uurs monitor. 6
  $0
  Hypertensietherapie bij hoogbejaarden: Orthostatische hypotensie moet worden vermeden! 5
  $0
  Behandeldoelen voor hypertensie: elke millimeter bloeddruk telt! 4
  $0
  Hypertensie, diabetes, obesitas: wat zijn de doelen van de bloeddrukbehandeling? 3
  $0
  Hypertensie bij diabetes en bij metabool syndroom. Beste behandelingsopties. 2
  $0
  Bloedstolsels onder en boven de knie. Hoe diepe veneuze trombose te behandelen? 13
  $0
  Hoe wordt DVT gediagnosticeerd? Hoe vindt u bloedstolsels in de benen? 12
  $0
  Stille hartziekte. Diagnose door CT coronaire angiografie. 6
  $0
  Cardiale CT? Of cardiale MRI? Verschil tussen indicaties voor CT en MRI van het hart. 2
  $0
  MRI bij hartfalen. Cardiomyopathie diagnose door MRI. 1
  $0
  Hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF). Oorzaken en behandeling. 8
  $0
  Rechtszijdig hartfalen. Rechterventrikelfalen is een probleem om te diagnosticeren en correct te behandelen. 7
  $0
  Kortademigheid. Deskundige medische second opinion. Multidisciplinaire teambeoordeling. 6
  $0
  De ziekte van Alzheimer en dementie. Hoe persoonlijk risico verminderen? 7
  $0
  Geavanceerd hartfalen. Chirurgische behandeling. ECMO. LVAD. De toekomst. 6
  $0
  Oorzaken van bloedstolsels. Diepe veneuze trombose. 6
  $0
  Behandeling van bloedziekten. Hematologie. 1
  $0
  Breuk van een hersenaneurysma bij een 45-jarige man. Klinisch geval. 11
  $0
  Boezemfibrilleren bij oudere patiënten. Trombose versus bloedingsrisico. 7
  $0
  Directe orale anticoagulantia of vitamine K-antagonisten? Wanneer te gebruiken? 6
  $0
  Diepe veneuze trombose en kankerrisico. Heparine en aspirine bij DVT. 5
  $0
  Risico op bloedstolsels en mutaties. Wel of geen genetische test doen? 4. [Deel 1 en 2]
  $0
  VITT. vaccin-geïnduceerde trombotische trombocytopenie en COVID-19-vaccinatie. 11. [Deel 1 en 2]
  $0
  Functionele tricuspidalisregurgitatie. Vroegtijdige behandeling is cruciaal. HFpEF. 7
  $0
  Beeldvorming van hartklepaandoeningen. Cardiale MRI en CT. Echografie van het hart. 3
  $0
  Dr. Francesco Maisano. Levensverhaal. Vaders hartaanval inspireert pad naar hartchirurgie. 1
  $0
  Hartziekte is een infectie. Het wordt verspreid door het westerse dieet. 1
  $0
  Extracorporale membraanoxygenatie. ECMO helpt hartstilstandpatiënten te overleven. 11
  $0
  Toekomst van harttransplantatie. Linkerventrikelhulpapparaat, LVAD. Totaal Kunstmatig Hart, TAH. 10
  $0
  Recently viewed Expert Conversations