Algemene cardiologie

90 Expert Conversations

  90 Expert Conversations
  Clinical case. Examine urine sediment under microscope. Important diagnostic test. 19
  $0
  Patient’s story. Heart failure and exercise. 18
  $0
  You must get treatment for hypertension and atherosclerosis. How to improve your health? 17
  $0
  Salt intake in hypertension and heart failure. Reduce salt? Increase potassium? 16
  $0
  Future for diuretics in hypertension and heart failure. 15
  $0
  Small doses of several drugs decrease side effects and keep the benefits Polypill. Part 3. 14
  $0
  Polypill to prevent heart disease, hypertension, heart failure. When to start? Part 2. 13
  $0
  Polypill to prevent heart disease, hypertension, heart failure. Part 1. 12
  $0
  Side effects of spironolactone and eplerenone in hypertension Part 2. 11
  $0
  Side effects of thiazide and loop diuretics. Hypokalemia. Hyponatremia. Allergy. Part 1. 10
  $0
  Hypertension and diuretics. Kidney disease and hypertension. 9
  $0
  Diuretics in acute heart failure. Challenges in acute heart failure therapy. 8
  $0
  Classic or ‘new’ thiazide diuretics for hypertension? How to choose? 7
  $0
  How to select correct diuretic for correct patient with hypertension? 6
  $0
  Hypertension and diuretics, ACE inhibitors, ARBs, and calcium channel blockers. 5
  $0
  Use of diuretics in hypertension and heart failure. Overview. 4
  $0
  Aldosterone and hypertension. Screen for high aldosterone in hypertension! 3
  $0
  Potassium and blood pressure connection. Can dietary potassium be dangerous? 2
  $0
  Hypertension,  heart failure, and kidney function are all connected. 1
  $0
  Dr. David Ellison. Kidney disease, Hypertension, Heart failure expert. Biography. 0
  $0
  Why hypertension is still a problem? Stories of two patients. Good and Bad outcomes.
  $0
  Waarom is hypertensie nog steeds een probleem? Belangrijkste problemen met hoge bloeddruktherapie. 1
  $0
  Succes en falen van hypertensiebehandeling. Topcardioloog bespreekt twee klinische casussen.
  $0
  Controverses bij hypertensietherapie. Hoe kiest u de beste behandeling voor hoge bloeddruk? 8
  $0
  Hypertensie behandeling. 'Nieuwe' versus 'oude' medicijnen: hoe kies je de beste therapie? 7
  $0
  Hoe de bloeddruk op de beste manier meten? Kantoor versus thuis versus 24-uurs monitor. 6
  $0
  Hypertensietherapie bij hoogbejaarden: Orthostatische hypotensie moet worden vermeden! 5
  $0
  Behandeldoelen voor hypertensie: elke millimeter bloeddruk telt! 4
  $0
  Hypertensie, diabetes, obesitas: wat zijn de doelen van de bloeddrukbehandeling? 3
  $0
  Hypertensie bij diabetes en bij metabool syndroom. Beste behandelingsopties. 2
  $0
  Bloedstolsels onder en boven de knie. Hoe diepe veneuze trombose te behandelen? 13
  $0
  Hoe wordt DVT gediagnosticeerd? Hoe vindt u bloedstolsels in de benen? 12
  $0
  Stille hartziekte. Diagnose door CT coronaire angiografie. 6
  $0
  Cardiale CT? Of cardiale MRI? Verschil tussen indicaties voor CT en MRI van het hart. 2
  $0
  MRI bij hartfalen. Cardiomyopathie diagnose door MRI. 1
  $0
  Hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF). Oorzaken en behandeling. 8
  $0
  Rechtszijdig hartfalen. Rechterventrikelfalen is een probleem om te diagnosticeren en correct te behandelen. 7
  $0
  Kortademigheid. Deskundige medische second opinion. Multidisciplinaire teambeoordeling. 6
  $0
  Recently viewed Expert Conversations