Oorzaken van kortademigheid. Patiënten wachten 2 jaar om de juiste diagnose te vinden. Patiënten besteden gemiddeld $ 150.000. 5

Oorzaken van kortademigheid. Patiënten wachten 2 jaar om de juiste diagnose te vinden. Patiënten besteden gemiddeld $ 150.000. 5

Oorzaken van kortademigheid. Patiënten wachten 2 jaar om de juiste diagnose te vinden. Patiënten besteden gemiddeld $ 150.000. 5

Can we help?

Deze site wordt beschermd door recaptcha en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Kortademigheid, vooral bij inspanning, is een veelvoorkomend symptoom. Echte oorzaken worden vaak over het hoofd gezien. Oorzaken van kortademigheid kunnen moeilijk te vinden zijn. Toonaangevende longziekte-expert legt diagnostische en behandelingsopties uit. Kortademigheid is het belangrijkste symptoom. Kortademigheid is een veelvoorkomend symptoom. Kortademigheid heeft vele oorzaken. Een van die oorzaken kan pulmonale arteriële hypertensie zijn. Dr. Aaron Waxman, MD. Het is een relatief zeldzame situatie. Maar pulmonale arteriële hypertensie is een zeer belangrijke ziekte. Hoe oorzaken van kortademigheid vinden? Dr. Anton Titov, MD. Dat is een belangrijke fundamentele vraag. Omdat zoveel mensen klagen over kortademigheid. Deze patiënten krijgen vaak een diagnose zonder veel evaluatie. Ook willen we patiënten met pulmonale hypertensie eerder in hun ziekteverloop ontdekken. Dr. Aaron Waxman, MD. Zo'n zeven jaar geleden hebben we een Dyspnoe Evaluatie Programma opgezet. We leerden snel een aantal belangrijke feiten over de oorzaken van kortademigheid. Kortademigheid als klacht komt waarschijnlijk op de tweede plaats na pijn. Dr. Aaron Waxman, MD. Patiënten klagen heel vaak dat ze tekortschieten als ze naar hun dokter gaan. Soms gaan ze naar hun huisarts. Of patiënten gaan naar een cardioloog of een longarts. Dat zijn de drie soorten artsen die patiënten met kortademigheid bezoeken. We leerden toen heel snel dat artsen snel een gemakkelijke diagnose toewijzen aan een patiënt met kortademigheid. Het is vaak gebaseerd op de leeftijd van de patiënt. Dr. Aaron Waxman, MD. Jonge patiënten krijgen vaak te horen dat ze astma hebben. Met jong bedoel ik patiënten jonger dan 55 jaar. ze krijgen te horen: "Oh, het is astma". Dan krijgen patiënten zonder diagnostische tests inhalatoren. Artsen sturen ze dan naar huis. Vaak werken die inhalatoren niet. Omdat patiënten met kortademigheid geen astma hebben. Maar nog steeds worden patiënten verkeerd behandeld, in de veronderstelling dat ze astma hadden. Er zijn patiënten ouder dan 55 en die kortademig zijn. Dr. Aaron Waxman, MD. Ze kregen vaak te horen dat ze COPD of hartfalen hadden. COPD is chronisch Obstructieve longziekte. Alle drie deze ziekten zijn heel gemakkelijk te diagnosticeren en uit te sluiten. Astma, chronische obstructieve longziekte en hartfalen zijn heel gemakkelijk te bevestigen of te ontkennen. Veel van de patiënten met kortademigheid hebben deze drie ziekten niet. Wij een patiënt ontmoeten met onverklaarbare dyspnoe [kortademigheid] of onverklaarbare inspanningsintolerantie Dr. Aaron Waxman, MD We ontdekten dat we maar drie tests nodig hebben om patiënten in de juiste diagnostische categorie te plaatsen. Ze zouden een longfunctie moeten hebben ionen testen. De resultaten van longfunctietesten kunnen normaal zijn. Of ze verklaren de kortademigheid van de patiënt niet. Dan moet een patiënt een echocardiogram hebben. Dit kan ook een diagnose suggereren en verklaren waarom een ​​patiënt buiten adem is. Cardiale echografie verklaart misschien ook niet de kortademigheid van de patiënt of dat het normaal is. Dr. Aaron Waxman, MD. Dan is een soort beeldvorming van de borst nodig. Het is een thoraxfoto of een thorax-CT-scan. De meeste patiënten met kortademigheid zijn in rust niet symptomatisch. Artsen kunnen niet verwachten dat deze diagnostische tests verklaren waarom iemand kortademig is. Dr. Aaron Waxman, MD. Want kortademigheid komt alleen voor tijdens lichamelijke inspanning. Het is geen evident probleem. Het vraagt ​​dus veel van de diagnostische tests. We hebben hier een diagnostisch programma ontwikkeld voor patiënten met kortademigheid. Dr. Aaron Waxman, MD. Ons diagnostisch programma is gebaseerd op invasieve cardiopulmonale inspanningstesten. We plaatsen in een rechter hart een katheter. We gebruiken specifiek een Paceport Swan-Ganz-katheter. We kunnen de druk meten in het rechter atrium, rechter ventrikel en longslagader. We klemmen die katheter elke minuut in tijdens de inspanningstest. Dr. Aaron Waxman, MD. We kunnen een linker atriale druk krijgen. Daarna plaatsen we ook een radiale arteriekatheter om de arteriële druk te meten. We kunnen dan bloed uit beide katheters nemen.Vervolgens doet een patiënt een volledige cardiopulmonale inspanningstest. Het is een incrementele belastingstest. We beginnen dus rustig aan. Dan zal een patiënt ongeveer twee minuten onbelast fietsen. Vervolgens zal een patiënt een rampprotocol uitvoeren, afhankelijk van het vermogen van de patiënt om maximale inspanning te leveren. Dan verzamelen we ook gegevens over de herstelfase na inspanningsstresstest. Meestal krijgen we een uur later nog een laatste set bloedmonsters. Elke minuut van deze diagnostische test vangen we de golfvormen van de katheters op. We nemen monsters van de katheters. We meten continu de gasuitwisseling. Dr. Aaron Waxman, MD. We hebben echt toegang tot de Fick-principefysiologie. Zo stellen we een juiste diagnose voor patiënten met kortademigheid. We kunnen de patiënt vertellen waarom hij kortademig is. Onze diagnose is puur gebaseerd op fysiologische uitlezing van objectieve diagnostische gegevens. Over het algemeen kunnen we een juiste diagnose beperken tot ongeveer vijf of zes diagnoses. We hadden niet verwacht dat we deze diagnoses zouden tegenkomen toen we voor het eerst met deze diagnostische tests begonnen. Dr. Aaron Waxman, MD. We vinden zeker vroege vormen van pulmonale arteriële hypertensie met deze testen. We hebben in een recente publicatie een interessant behandelfeit getoond. We zouden een patiënt in een vroeg stadium van pulmonale arteriële hypertensie kunnen behandelen. Dan kunnen we de pulmonale arteriële hypertensie omkeren. We kunnen de progressie van de abnormale hemodynamiek elimineren. We zien vroege vormen van hartfalen met behouden ejectiefractie. Dit is een andere vorm van pulmonale hypertensie. Dr. Aaron Waxman, MD. We zien ook een aanzienlijk aantal patiënten met dysautonomie. Het wordt ook wel autonome disfunctie genoemd. Dat blijkt meestal een auto-immuunproces en een kleine vezelpolyneuropathie te zijn. Die patiënten behandelen we als een auto-immuunziekte. We hebben ook patiënten met dysautonomie symptomatisch met medicijnen. We kunnen pyridostigmine of Florinef of midodrine gebruiken. Dan vinden we ook neuromusculaire aandoeningen. Dr. Aaron Waxman, MD. We vinden ook stofwisselingsziekten. We leerden deze diagnoses niet kennen toen we stagiaires waren in de long- of cardiologie. Waarom kunnen patiënten kortademig zijn? Dr. Anton Titov, MD. De juiste diagnose is een ingewikkeld proces. Het vereist verder denken dan individuele medische subspecialismen. Dat is het moeilijke aan het diagnosticeren van een patiënt met kortademigheid. Dr. Aaron Waxman, MD. Mensen raken beperkt gefocust op hun eigen specialiteit en missen de andere oorzaken van kortademigheid. Dit is een heel belangrijk punt. Omdat kortademigheid natuurlijk zo'n veel voorkomend symptoom is. Het is belangrijk om kortademigheid grondig te onderzoeken. Het is belangrijk om een ​​open geest te houden over de diagnose. Een arts moet iemand niet opsluiten in een algemene diagnose, maar een onjuiste diagnose. Dr. Aaron Waxman, MD. Patiënten krijgen vaak een diagnose die niets te maken heeft met de fysiologie en de oorzaken van de kortademigheid van de betreffende patiënt. Dit is het grootste probleem dat we hebben in veel aspecten van de geneeskunde. Zo hebben we onze specialiteiten in silo's gestopt. Hier is een uniek kenmerk van ons pulmonale vasculaire programma en ons dyspneuprogramma. Dr. Aaron Waxman, MD. Wij zijn een groep clinici die bestaat uit longartsen, cardiologen, reumatologen en radiologen. Maar we overschrijden de grenzen van onze specialiteiten. We hebben zelfs chirurgen die deel uitmaken van onze klinische groep. Het stelt ons in staat om veel ruimer en ruimdenkender te denken. Het geeft ons ook veel vragen die we vervolgens vanuit een onderzoeksstandpunt kunnen beantwoorden. Dit is het thema dat ik duidelijk hoor van veel medische experts. Een multidisciplinaire benadering van diagnose. Dit is cruciaal voor het vinden van de beste behandeling voor elke ziekte. Ja. Het is de enige weg vooruit in de geneeskunde. Dr. Aaron Waxman, MD. Een patiënt kan bepaalde symptomen hebben ervaren. Sommige artsen vertellen het deze patiënt dan. "Oh, je hebt dit of je hebt die diagnose." Het kan de moeite waard zijn om de symptomen nader te onderzoeken, het is cruciaal om de juiste deskundige te vinden.Een deskundige die de echte oorzaken van de symptomen van de patiënt onderzoekt. Het stellen van een juiste diagnose is niet eenvoudig. Maar toch is het de moeite waard voor de patiënt. We gingen terug en keken naar onze patiëntenpopulatie. Dr. Aaron Waxman, MD. We zien waarschijnlijk elk jaar in de orde van twee- of driehonderd nieuwe patiënten met onverklaarbare kortademigheid. We volgen op dit moment ruim 1.000 patiënten. We hebben geleerd dat de gemiddelde tijd tot diagnose voor de patiënten met kortademigheid ongeveer twee jaar is. Dit zijn de patiënten die we hebben gezien. Tijdsperiode tot diagnose betekent vanaf het moment dat patiënten begonnen te klagen over kortademigheid tot het moment dat ze bij onze evaluatie kwamen. Deze patiënten klagen al minstens twee jaar over kortademigheid. In die twee jaar hebben mensen vaak meer dan $ 100.000 tot $ 150.000 uitgegeven aan diagnostische tests. Dr. Aaron Waxman, MD. Artsen herhaalden diagnostische tests keer op keer. Omdat artsen iets voor de patiënt willen doen. Als een arts iets niet kan behandelen, gaan ze vaak een diagnostische test bestellen. Ook al is die diagnostische test al eerder gedaan. Zelfs als het geen antwoord heeft getoond. Dat is waar de artsen zich prettig bij voelen. Dr. Aaron Waxman, MD. Ze vinden het prettig om dezelfde diagnostische tests keer op keer te herhalen. Er wordt veel geld uitgegeven. Er gaat veel tijd verloren om deze patiënten een juiste diagnose te geven. Patiënten hadden de moderne technologie kunnen gebruiken om de juiste diagnose te krijgen. Patiënten konden een medisch advies van een deskundige op afstand krijgen. Dr. Aaron Waxman, MD. Ze konden de medische informatie naar de juiste deskundige sturen voor de diagnose van kortademigheid. patiënten met kortademigheid moeten proberen de juiste medische deskundige te vinden om een ​​oorzaak van hun symptomen te vinden. Het had zowel tijd als geld kunnen besparen. De juiste diagnose krijgen betekent op het juiste moment de juiste behandeling voor kortademigheid krijgen. Dr. Aaron Waxman, MD. Juist! Dat is de sleutel. Voor ons geldt dat tegen de tijd dat een patiënt bij ons aanklopt, we die patiënt meestal een juiste diagnose kunnen geven. Alleen omdat de planningsproblemen een probleem kunnen zijn. We zijn nu al maanden van tevoren volgeboekt voor patiëntenafspraken. Bij kortademigheid kunnen we doorgaans binnen 6 weken een juiste diagnose stellen. Voor elke diagnose die we vinden, hebben we wel een behandelprotocol. Dr. Aaron Waxman, MD. Effectieve behandelingen evolueren naarmate de tijd verstrijkt. We hebben veel geleerd over deze diagnoses. We denken aan een behandeling voor kortademigheid op fysiologische basis. Het stelt ons in staat flexibel te zijn en de therapie op die patiënt af te stemmen. Het loont de moeite om naar de juiste experts te gaan! Alles draait om het vinden van de juiste persoon.

.
More from Hart
Patients spend 2 years and $150K to get the right diagnosis after feeling short of breath.
$0
Pulmonale arteriële hypertensietherapie. Disfunctie van mitochondriën bij longziekten. Klinisch geval. 11
$0
Stamcellen, hartfalen, pulmonale arteriële hypertensie. Hoe onderzoek patiënten helpt. 10
$0
Hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF). Oorzaken en behandeling. 8
$0
Rechtszijdig hartfalen. Rechterventrikelfalen is een probleem om te diagnosticeren en correct te behandelen. 7
$0
Kortademigheid. Deskundige medische second opinion. Multidisciplinaire teambeoordeling. 6
$0
Recently viewed Expert Conversations

Verfijn uw behandelplan tot in de puntjes door een panel van 3 tot 10+ topartsen die perfect bij u passen.

Verfijn uw behandelplan tot in de puntjes door een panel van 3 tot 10+ topartsen die perfect bij u passen.

Verfijn uw behandelplan tot in de puntjes door een panel van 3 tot 10+ topartsen die perfect bij u passen.


Can we help?

Vind de perfecte chirurgen of medisch specialisten om uw behandeling uit te voeren.

Vind de perfecte chirurgen of medisch specialisten om uw behandeling uit te voeren.


How it works
Vind de perfecte chirurgen of medisch specialisten om uw behandeling uit te voeren.